Szakértés

Villámvédelmi, túlfeszültség-védelmi felülvizsgálat, érintésvédelmi, szabványossági felülvizsgálatok

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet szerint az MSZ 60364 sz. szabvány [MSZ 2364, MSZ 1600.sz.] szabványok, valamint a 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet figyelembevételével, helyszíni mérés és felülvizsgálat után minősítő iratot állítunk ki. A felülvizsgálatok menetét és szükségességét, valamint a felülvizsgálatok végzésének gyakoriságát a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott

Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) határozza meg.

Jogszabályi kötelezettség írja elő az elvégzését, (ugyanaz, mint az erősáramú szabványossági felülvizsgálatra vonatkozó előírás esetén) 3, 6, 9 évenként.

Célja:

Az Elektro Modulátor Kft. vállalja a következő villámvédelmi és túlfeszültség-védelmi feladatokat:

Érintésvédelmi felülvizsgálat

A helyszíni mérés és felülvizsgálat után minősítő iratot állítunk ki a 14/2004. (IV.19) FMM rendelet, kiegészítve a 22/2005. (2005.XII.21.) FMM rendelettel (MSZ 2364, MSZ 172/1, MSZ 4851, MSZ HD 60364 számú szabvány, KLÉSZ) előírásainak figyelembevételével.

Szakmai feltáró munka, tényállás megállapítása

Szaktanácsadás

Kérjen tanácsot bármely villanyszerelési témában.
Legjobb tudásunk szerint, tárgyilagosan és szakszerűen tájékoztatjuk Önt.

Felelős Műszaki vezetés, Villamos Műszaki ellenőri tevékenység

Azokon a helyeken, ahol nincs megfelelő jogosultság a villamos ipari kivitelezési munkákra, ott vállaljuk a felelős műszaki vezetést, villamos műszaki ellenőri tevékenység végzését is.

Új építmények kivitelezésénél biztosítunk Felelős Műszaki vezetői szolgáltatást.
Más kivitelező esetén pedig Felelős Műszaki ellenőri szolgáltatást